ट्राइ-एक्सल लोब्ड लोबॉय लो लोडर सेमी ट्रेलर समाप्त भयो र डेलिभरीको लागि तयार छ

2022-11-21

हेभी ड्युटी ट्राइ-एक्सल लब्ड लोबॉय लो लोडर सेमी ट्रेलर समाप्त भयो, निर्माण मेसिनरी, ढुङ्गा र अन्य बल्क कार्गोहरू बोक्नका लागि उपयुक्त, डेलिभरीको लागि तयार छ।