मल्टि एक्सल ट्रेलर उत्पादन समाप्त भयो र हाम्रो अफ्रिका क्रेता द्वारा निरीक्षण गरिनेछ

2022-11-24

मल्टि एक्सल ट्रेलर उत्पादन समाप्त भयो र हाम्रो अफ्रिका क्रेता द्वारा निरीक्षण गरिनेछ

यस प्रकारको ट्रेलर बिजुली प्रणालीको ढुवानीका लागि उपयुक्त छ, प्रायः पावर प्लान्ट र स्टिल प्लान्टको उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ।